Login

Vaarwijzer Nieuwsbrief - week 02 2017


De nieuwsbrief van vorige week kunt u ook nog online bekijken; klik hier ...

Het nieuwe Kleine zeilboek

Het kleine zeilboek is het broertje van Het zeilboek. Het is een cursusboek voor de beginnende zeiler, geschikt voor CWO I en II, dat zich beperkt tot de absolute basisvaardigheden: benamingen, technieken en eenvoudige theorie. Na het lezen van dit boek en het opdoen van de daarbij behorende praktische ervaring is de beginnende zeiler in staat zelfstandig op een meer of plas te zeilen bij redelijke weersomstandigheden. Als dat bevalt kan de zeiler verder met Het zeilboek.

Het kleine zeilboek is nu te bestellen in de Vaarwinkel ...

Digitale HP33

Eerder verscheen al de nieuwe papieren editie van de HP33. Nu is ook de digitale versie leverbaar. Officiële getijvoorspellingen voor alle belangrijke havens van Nieuwpoort in België tot List in Duitsland en stroomgegevens voor de zuidelijke Noordzee, het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee, Wester- en Oosterschelde, benedenrivieren en belangrijke havenaanlopen. NLTides bevat meer havens dan de papieren HP33. NL Tides (de digitale HP33) is nu te bestellen ...

Bedrijfsopvolging biedt kansen

Eerder schreven wij al over de vergrijzing van de watersport. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de watersporters zelf. Ook ondernemers in de sector worden ouder en gaan met pensioen. Dat biedt naar mijn mening juist kansen voor enthousiaste mensen om van hun hobby hun beroep te maken.

In Brielle staat een leuke watersportwinkel tevens zeilmakerij te koop. Een uitgelezen kans voor een enthousiast en ondernemend echtpaar.
Het bedrijf is gevestigd in het historisch stadscentrum van het vestingstadje Brielle, gelegen aan de Brielse Maas. De onderneming biedt een breed assortiment watersportartikelen zoals watersportkleding, tuigage, scheepstechniek, stroomvoorziening, veiligheid en comfort inclusief coatings en materialen voor onderhoud. Een deel van de omzet wordt gerealiseerd door de zeilmakerij voor reparatie, renovatie en nieuwbouw van zeilen, huiken, bimini’s, buiskappen, staand wand etc.. Meer informatie vindt u op onze website ...

Trintella4Green - nieuwjaarslezing

Twee enthousiaste jongelingen hebben al een project van 4 jaar er op zitten om hun Trintella zeiljacht duurzaam te maken (lees ook hier ...). Ze vertrekken in september 2017 voor een wereld omzeiling. Zij komen 14-1 naar Enschede voor een lezing 20:00 bij Neptunamor: aanmelden kan hier ...

Certificaat van Onderzoek

Vorige week schreef ik over het Certificaat van Onderzoek (CvO) dat straks verplicht is voor alle schepen vanaf 20 meter. Hiermee was ik bewust iets te kort door de bocht. De regels zelf zijn namelijk al complext genoeg. Straks moet elk schip op de Nederlandse en andere Europese binnenwateren van tenminste 20 meter voorzien zijn van een certificaat. Echter in de regels staat ook dat dit geldt voor schepen waarvan de uitkomst van de formule Lengte * Breedte * Diepgang groter dan of gelijk is aan 100 m3. Waarbij onder diepgang niet wordt verstaan wat wij normaal onder diepgang verstaan. Maar diepgang is de verticale afstand van het laagste punt van de scheepsromp aan de onderkant van de bodembeplating of van de kiel tot het vlak van de grootste inzinking van de scheepsromp in meters. U begrijpt waarom ik dit heb weggelaten.

Consequentie van deze bepaling is wel dat ook schepen korter dan 20 meter toch met de verplichte certificatie te maken krijgen als zij maar breed genoeg zijn en/of diep genoeg steken.
Lees verder op de website ...

Naar de Middellandse zee

Wat de Reeds Almanac is voor de kusten van Noordwest Europa is de Mediterranean almanac voor de Middellandse zee. Een onmisbare bron van informatie voor de schipper en zijn navigator voor het bevaren van de Middellandse zee. Aan boord en ook thuis bij de voorbereiding van uw volgende vaarvakantie. De nieuwe editie voor 2017-2018 is verschenen en vanaf nu leverbaar.

Geheime ankerplaatsen

Het gevoel dat u een ankerplek voor u alleen heeft, brengt ons waarschijnlijk nog het dichtst bij de vroegere ontdekkingsreizigers, wiens genen wij watersporters vermoedelijk toch allemaal delen.

Omdat we niet allemaal de tijd hebben om de wereld opnieuw te ontdekken, zijn er tegenwoordig gelukkig mooie boeken met duidelijke vaaraanwijzingen hoe deze mooie ankerplaatsen te "ontdekken". Bretagne is te doen in een zomervakantie en daar is meer dan voldoende keuze uit vele schitterende ankerplaatsen die Peter Cumberlidge voor u op een rij heeft gezet in de 3e en nieuwe druk van Secret Anchorages of Brittany. Zo voelen we ons allemaal weer even ontdekkingsreiziger.