Login

Vaarwijzer Nieuwsbrief - week 27 2017


De nieuwsbrief van vorige week kunt u ook nog online bekijken; klik hier ...

Langs de Nederlandse kust

Voor het varen langs de Nederlandse kust kunt u kiezen uit kaarten van maar liefst 6 verschillende sets van kaarten van .

Al deze kaarten zijn of bijgewerkt of opnieuw verschenen en houden dus rekening met de wijzigingen in het verkeersscheidingsstelsel voor de Nederlandse kust van 1 juni jl..

Aantal ernstige scheepsongevallen in 2016 nagenoeg gelijk

Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen zonder ernstige effecten is in 2016 gestegen. Verbeterde registratie is daar de voornaamste reden voor. Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen lanceert Rijkswaterstaat deze de Vaar Melder-app waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg snel en eenvoudig kunnen melden. Sinds 2011 is het aantal ongevallen waarbij zowel de plezier- en beroepsvaart betrokken zijn afgenomen. Online verder lezen ...

Druk op het water

Vindt u het ook wel eens druk op het water? Kijk dan eens op deze site met AIS gegevens van scheepvaart rond Engeland in 2015. Klik bijvoorbeeld eens op Fishing vessels. In het Kanaal blijft geen stukje water over. Maar ook de recreatie kan er wat van.

Haven van Blankenberge

De haven van Blankenberge (B) had altijd al te maken met een ondiepte in de haveningang. Momenteel is de ingang zo verzand dat direct baggeren noodzakelijk werd. De Blankenbergse VBZR (Vrije Blankenbergse Zeereddingsdienst) heeft zijn handen vol met het lostrekken van gestrande, vooral zeiljachten die verrast worden. Er zijn intussen groene boeien geplaatst om de ondieptes aan te duiden maar het blijft uiteraard uitkijken, zeker bij laagwater. U kunt via VHF 10 het baggerschip  oproepen voor de laatste informatie.

Uitwijkbestemmingen

Een vliegtuig moet altijd voldoende brandstof aan boord hebben om op elk punt van de vlucht uit te kunnen wijken naar een alternatieve luchthaven. Dus ook als men er bijna is en de luchthaven van bestemming plots gesloten is vanwege bijvoorbeeld noodweer, moet er nog voldoende brandstof zijn om uit te wijken naar een veilige andere luchthaven.
Als u gaat varen moet u ook altijd rekening houden met alternatieven. En dat niet alleen voor de veiligheid. We varen immers voor ons plezier en als de wind steeds in de verkeerde hoek zit en het slecht weer blijft in Engeland, dan kunnen de Duitse Wadden wellicht een goed alternatief zijn. Staat het vaargebied intussen vast, dan houdt u bij de voorbereiding ook steeds rekening met mogelijkheden om af te wijken van uw oorspronkelijke plan. Het heeft geen zin om meer dan 20 uur tegen de wind en golven op te boksen als u naar Ramsgate wil. Afvallen en een andere haven kan ineens vrij comfortabel te bereiken zijn. Ooit gingen wij zo van IJmuiden richting de zuidkust van Engeland, maar na anderhalve dag lagen we op Neeltje Jans te schuilen. Dover bleek daarna niet haalbaar en dus werd het Ramsgate. En zo ging het die hele vakantie door en kwamen we onbedoeld zelfs nog even in Frankrijk.

Het aanlopen van 'vreemde' havens kan alleen als u daarvoor ook de juiste kaarten en pilots aan boord heeft. Houdt u daar rekening mee als u uw vaarvakantie gaat voorbereiden. Mede daarom zijn kaartensets zo handig. Alle kaarten van één vaargebied in één set. Overzichtskaarten, maar ook detailkaarten van alle havens die u in dat vaargebied kunt aanlopen, zelfs als u dat helemaal niet van plan was.

En onmisbaar zijn de Reeds Almanac of de Cruising Almanac, want deze bevatten immers een schat aan informatie over faciliteiten, getijden, ankerplaatsen, plankaartjes etc. voor nagenoeg de hele westkust van Europa.

Effecten van handhaving recreatievaart

Sinds jaar en dag handhaven diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) op de vaarwegen. Maar wat is nu het effect van handhaving? Verandert het vaargedrag na contact met handhavers? Is er meer interesse voor de regels die op het water gelden? Om meer inzicht krijgen in de effecten van deze handhavingsacties is een enquête ontwikkeld. De enquête richt zich op de recreatieve vaarweggebruikers van de Gelderse IJssel en de Maas.. En op vaarders op de Waddenzee.

RiverGuide gaat landelijk

RiverGuide, de ‘Rotterdamse' app voor vaarweggebruikers met actuele informatie over onder meer vaarroutes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen, gaat landelijk. De RiverGuide app is ontwikkeld voor en met binnenvaartschippers. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers. Online verder lezen ...

Zeilwereld geschokt

De Nederlandse zeilwereld rouwt om het verlies drie ervaren zeezeilers die omkwamen na het omslaan van het zeiljacht waar zij op voeren voor de kust bij Oostende. Onder hen de bekende ontwerper en bouwer Frans Maas en de tuiger Freddy Franssen. Lees verder op de website ... Naar het lichaam van het derde bemanningslid wordt nog gezocht. Drie anderen konden op tijd gered worden.