Login

Vaarwijzer Nieuwsbrief - week 49 2017


De nieuwsbrief van vorige week kunt u ook nog online bekijken; klik hier ...

 

Snelle motorboot versus snel schip

Op het examen voor het Klein Vaarbewijs blijkt dat kandidaten moeite hebben met de begrippen "snelle motorboot" en "snel schip". Definities en uitleg wat onder bepaalde begrippen in de vaarregels wordt verstaan is te vinden in artikel 1.01 van zowel het Binnenvaart Politiereglement (BPR) als in het Rijnvaart Politiereglement (RPR).

Een snel schip is een groot motorschip dat sneller kan varen dan 40 km/uur. Een groot motorschip is een schip dat geen klein schip is en van de motor gebruik maakt. Een snelle motorboot is een klein schip dat op de motor sneller kan varen dan 20 km/uur.

Beide definities verschillen dus behoorlijk en hebben weer andere begrippen in zich die ook weer een betekenis hebben. En waar dus ook consequenties aan kunnen hangen. Een kleine zeilboot die planerend harder kan zeilen dan 20 km/uur is bijvoorbeeld dus geen snelle motorboot als het die snelheid op de motor niet kan halen. Voor het varen met en snelle motorboot (bijv. speedboot) moet u een Klein Vaarbewijs hebben. Voor het zeilen met een snelle catamaran op vleugels dus niet.

Voor het examen Klein Vaarbewijs moet u beide definities kennen, schepen kunnen herkennen aan bijvoorbeeld dagtekens en verlichting en ook situaties op het water waarbij u dergelijke schepen tegenkomt kunnen beoordelen en passende maatregels kunnen nemen. En dan is het ook nog eens zo dat er tussen RPR en BPR kleine verschillen bestaan. Een snel schip moet bijvoorbeeld alle andere schepen voorrang verlenen. Maar in RPR gebied moet een klein schip wel aan een snel schip de ruimte te laten, die dit nodig heeft om zijn koers te volgen en om te manoeuvreren.
Voor een snelle motorboot gelden weer de vaarregels voor elk klein motorschip en is dus niet altijd verplicht om voorrang te verlenen aan bijvoorbeeld een ander klein motorschip.

Hoe ziet uw ideale Waterkampioen eruit?

De redactie van de Waterkampioen nodigt u uit om mee te denken over de inhoud van het magazine. Doe mee en maak kans op een ANWB Cadeaukaart van € 50. Klik hier ...

Nieuwe HP33 verschenen

Voor het varen op getijdenwater is het van groot belang dat u weet hoe de getijdenstromen lopen en dat u kunt bepalen op welk tijdstip er voldoende water staat om een haven aan te lopen of een ondiepte te passeren. Daarbij is de HP33 onmisbaar. De HP33 is een publicatie van de Dienst der Hydrografie en geeft gegevens over de getijdestromen en waterstanden langs de hele Nederlandse kust. Met duidelijke tabellen, grafieken en praktische stroomkaarten. De editie voor 2018 is zojuist verschenen en vanaf nu te bestellen op de website van de Vaarwinkel ... Er is ook een digitale editie van de HP33 2018.

(Te) Snel varen

Uit de beantwoording van Kamervragen door de minister blijkt dat er nog geen goede meetprocedures bestaan om snelheidsovertredingen op het water te constateren. Allen fysieke waarneming door handhavers blijkt juridisch geaccepteerd te zijn. Dus alternatieven met bijvoorbeeld drones of bijvoorbeeld slimme camera's zijn nog niet zo ver dat deze ook juridisch stand houden. Wel wordt hier al mee geëxperimenteerd.

Handhaving vindt dus nu vooral plaats op het water en vanuit de verkeerscentrales en -posten. De minister schrijft verder: "Ook zet het ministerie in op voorlichting, bewustwording en dialoog, onder andere via "Varen doe je Samen". Het beeld is dat dit effect sorteert. In 2016 zag Rijkswaterstaat het aantal waargenomen snelheidsovertredingen op de Waddenzee niet verder stijgen ondanks een verhoogde handhavingsinzet. In de eerste helft van 2017 is een duidelijke afname zichtbaar in het aantal geconstateerde overtredingen bij een gelijkblijvende handhavingsinzet."

Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

Met het zetten van 21 handtekeningen is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gestart. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in tien jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied. Daarmee worden de Oostelijke Vechtplassen ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Lees online verder ...

Tubbber richt zich op Amerika

Online botenverhuursite Tubbber is uitgeroepen tot één van de winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds 2017 en gaat zich met steun van onder meer ING, KLM, MKB Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de Amerikaanse markt richten. Online verder lezen ...

Het nieuwe jaar nadert

Deze nieuwsbrief is al weer de 49e van dit jaar en dat betekent ook dat het einde van het jaar nadert. Nog even en het is Kerst en het mooiste moment om een kalender voor het nieuwe jaar kado te doen. Of te krijgen natuurlijk. Op de website van Vaarwinkel.nl vindt u vier verschillende kalenders van Beken of Cowes met de mooiste zeilfoto's van het afgelopen wedstrijdseizoen.

Bestel nu alvast uw kalender voor 2018, dan heeft u deze op tijd in huis.